Drift 2019
English follows Dutch 

De veertiende editie van Wijsgerig Festival DRIFT – ‘Het zijn en de dingen’ – vindt plaats op 11 mei 2019 in VondelCS, vanaf 19:30. 

Hoe verschilt een huwelijk van een boom? Wat is gender? Hebben harde feiten een zachte kant?

DRIFT 2019 staat geheel in het teken van de ontologie – de zijnsleer. Ontologie stelt de vraag naar wat bestaat, en vooral hoe dit bestaat. Dit onderzoeken we op 11 mei met betrekking tot een verscheidenheid aan fenomenen, door middel van lezingen, theater, beeldende kunst en poëzie.

Neem het voorbeeld van gender: bestaat dat als sociaal construct, als biologisch gegeven, of als een combinatie daarvan? En daarbij, wat voor invloed heeft die bestaanswijze op politieke en ethische theorieën, zoals het feminisme? En werkt die invloed ook de andere kant op: hebben bewegingen die zich voltrekken in feministische theorie, invloed op de perceptie van de zijnsstatus van gender?

Naast dat we een verscheidenheid aan fenomenen benaderen vanuit ontologisch perspectief, benaderen we de ontologie zelf vanuit een verscheidenheid aan perspectieven. Zo nemen we de ontologie zelf tot object van ons onderzoek. We kijken naar de verhouding tussen ontologie en epistemologie; trachten de ontologie radicaal tot wiskunde te reduceren; kijken naar ontologie in Oosterse filosofie en naar een atmosferische ontologie uit de Romantiek; en ontdekken een ontologie voorbij de mens.

Of het nu gaat om de kwestie of wiskundige verzamelingen voortkomen uit een universum of een multiversum, of om het feit dat we een hauntologie van afval nodig hebben in plaats van een ontologie: op DRIFT 2019 bespreken we dit alles, en alles daartussenin.

On the night of Saturday 11 May 2019, the fourteenth edition of the Wijsgerig Festival DRIFT will take place at VondelCS in Amsterdam. This year, DRIFT focuses on ontology – the study of being. Ontology asks the question of what exists, and especially how this exists.
 
How is marriage different from a tree? What is gender? Do hard facts have a soft side? And how do our ideas of what is – and how that is – influence our ideas about what should be, and vice versa? 
 
Both upcoming and established philosophers and academics from home and abroad will share their thoughts on these and related questions. The philosophical core program is framed and interspersed with a varied range of arts and culture: music, visual arts and poetry. Traditionally, the festival ends with a party.
 

In 2006 vond Wijsgerig festival DRIFT voor het eerst plaats in Amsterdam: een toegankelijk festival dat filosofen, theatermakers, muzikanten en dichters uitnodigt om te reflecteren op een actueel thema binnen de hedendaagse academische filosofie. Het doel van DRIFT was om hoogstaande academische filosofie toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk geïnteresseerden. Dat doel trachten wij nog steeds te verwezenlijken. DRIFT is nu een jaarlijks terugkerend fenomeen, ieder jaar georganiseerd door een groep (overwegend filosofie-)studenten aan de Universiteit van Amsterdam. Voor elke editie wordt het collectief vervangen, om tot nieuwe inzichten en invalshoeken te komen.