HET GROENE VELD

In 2019 werd de befaamde vrijplaats op het ADM-terrein in Amsterdam West ontruimd.
Sindsdien woont een deel van de oud-krakers op het Groene Veld in Amsterdam Noord.
De meeste van hen zijn kunstenaars en vormen een autonome leefgemeenschap die
gezamenlijk verantwoordelijk is voor het beheer van het terrein: van het runnen van het
restaurant en het organiseren van evenementen tot het verbouwen van hun eigen groente. Op het Groene Veld staat het experiment centraal. Hiermee biedt de ADM-gemeenschap al ruim 25 jaar een podium aan vernieuwende evenementen en beginnende kunstenaars. Zo was het oude ADM-terrein meerdere malen de thuisbasis voor het Robotdock Festival, waar machinale installaties en beeldende kunst bij elkaar werden gebracht. Evenals op het ADM-terrein vinden op het Groene Veld sinds het begin wekelijks concerten en theatervoorstellingen plaats. Bovendien wordt er elke vrijdag voor een tientje een vegan drie-gangen menu geserveerd, waarmee het Groene Veld niet alleen vernieuwend is, maar ook betaalbaar. Vroeger op het ADM-terrein en sinds 2019 op het Groene Veld.

Alhoewel het Groene Veld als een van de laatste vrijplaatsen onmisbaar is voor de tegencultuur in Amsterdam, worden de bewoners wederom met ontruiming bedreigd. Ditmaal vanwege de bouw van een energiecentrale. De bewoners kunnen in ieder geval tot 1 oktober blijven waar ze zitten, maar zijn vastbesloten om hun paradijs niet zomaar op te geven.