FESTIVAL

Lezingen

Silvia Federici

CAPITALISM AND THE ONGOING WAR ON SOCIAL REPRODUCTION, PALESTINE AND BEYOND (ENG & Online)

The war Israel is waging against the Palestinian people is exceptional in its cruelty but  is continuous with policies shaped by the expansion of capitalist relations which  deprive millions of the most basic means of their reproduction. Federici’s presentation will argue that ‘Palestine is the world’ and discuss the challenge this poses to feminist /ecological/social justice movements worldwide.

SILVIA FEDERICI is a feminist activist, teacher and writer. She taught in the United States and Nigeria, and is Professor Emerita at Hofstra University. Shewas one of the founders of the International Feminist Collective and the Committee For Academic Freedom in Africa. She is the author of books and
essays on feminist theory, women’s history and social reproduction. Her main works are: Caliban and the Witch. Women the Body and Primitive Accumulation, Revolution at Point Zero, and Re-enchanting the World.

Annemie Halsema

VOORBIJ DE OPPOSITIE TUSSEN CIS- EN TRANSGENDER. OVER LICHAMELIJKHEID, IDENTITEIT EN SOCIALE NORMERING (NL)

Wat als je een koers vaart die tegen de stroom ingaat? Wat als je niet past in de gangbare en dominante ideeën over gender en seksualiteit? In deze lezing worden verschillende hedendaagse theorieën over gender behandeld: van Butlers sociaal-constructivisme tot het genderkritische feminisme. Hoe denken zij over transgender ervaringen? Kunnen we daar een alternatief voor ontwikkelen?

ANNEMIE HALSEMA  is Socrates-hoogleraar aan het Instituut voor Filosofie van de Universiteit Leiden en universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Joke J. Hermsen in gesprek met Emerence Kapteijn

VERTEPIJN (NL)


Ons leven speelt zich af tussen heimwee naar het vertrouwde en een verlangen naar de verte. We willen ons geborgen weten en we dromen van een elders. We zijn op zoek naar een plek, die ons beschermt en bijeenhoudt, en we worden voortgedreven door een verlangen om te vertrekken. Het is een van de vele dubbelzinnigheden van het menselijke bestaan die ervoor zorgt dat we ons zelden voorgoed ergens thuis kunnen voelen.

Waar zijn we thuis? In het vertrouwde of in het vreemde, in de taal of in onze herinneringen, bij de ander of bij onszelf?

JOKE J. HERMSEN is schrijver en filosoof. Tot haar meest bekende werken behoren Stil de tijd (Jan Hanlo Essayprijs), Kairos (shortlist Socratesbeker), Melancholie van de onrust (Essay voor de Maand van de Filosofie) en Het tij keren met Rosa Luxemburg en Hannah Arendt. Onlangs verscheen haar filosofische memoir over heimwee & vertepijn: ‘Onder een andere hemel’. Haar werk is in vele talen vertaald.

EMERENCE KAPTEIJN (2000) is Research Masterstudent en werkgroepdocent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar hen binnen de specialisatie “Metaphysics and Philosophical Anthropology” onderzoek doet naar het doorwerken van Levinasiaanse ethiek in het differentie-denken van Jacques Derrida en de sociaal-politieke filosofie van Judith Butler. Daarnaast is hen hoofdredacteur van Radio Swammerdam, een wekelijks radioprogramma op RadioSALTO over (Amsterdamse) wetenschap.

Steven Nadler

SOCRATES/SPINOZA: HOW TO CHANGE THE DIRECTION OF YOUR LIFE (ENG)

Socrates was put to death by the city of Athens for challenging the life values of its leading citizens. Spinoza, while not executed, was severely vilified by his contemporaries for his views on God, religion and politics, but his primary project was a moral one: how to live a better life, a life of freedom, reason and virtue. What did he have in mind? And how, given his absolute determinism and denial of free will, are we to change our lives for the better?

STEVEN NADLER is Professor of Philosophy at the University of Wisconsin-Madison. His most recent books are Think Least of Death: Spinoza on How to Live and How to Die (Princeton, 2020), and Descartes: The Renewal of Philosophy (Reaktion, 2023)

Femke Kaulingfreks

PLEIDOOI VOOR MEERSTEMMIG ACTIVISME (NL)

In haar lezing gaat Femke Kaulingfreks in op de relatie tussen het concept solidariteit en anarchistisch denken. Jonge activisten lieten recent zien dat solidariteit voor hen gaat over het verband tussen verschillende vormen van strijd tegen onrecht en ontmenselijking. De strijd voor klimaatrechtvaardigheid, de woonstrijd en de strijd tegen genocide in Gaza kunnen niet los van elkaar gezien worden. Van het Franse differentiedenken tot de ‘politiek van het verschil’ en het concept ‘wederzijdse steun’, anarchistisch denken biedt inspiratie voor een hedendaags, meerstemmig activisme, dat weigert zich in één hokje te laten vangen.

FEMKE KAULINGFREKS werkt als lector Jeugd en Samenleving aan Hogeschool Inholland en als bijzonder hoogleraar grootstedeijke vraagstukken (Wibautleerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam. Ze verbindt bewust praktijkgericht aan theoretisch onderzoek. Ze hoopt dat haar werk bijdraagt aan inzichten over hoe stadsbewoners zich samen kunnen organiseren, en hoe de overheid georganiseerde bewoners beter kan faciliteren.

Marc de Kesel

OVERSTAG MET HET MONSTER LACAN (NL)

Jacques Lacan, Franse psychoanalyticus uit het midden van de twintigste eeuw, heeft de reputatie de auteur te zijn van monsterlijk moeilijke teksten. Dit verwijt is niet zonder grond, verre van. Maar wát als het monsterlijke nie enkel in zijn theorie ligt, maar ook in onszelf, in de eigengereide wegen die onze driften gaan? En wát als we precies een theorie als die van Lacan nodig hebben om een juiste kijk te krijgen op het hyper grillig kluwen DRIFT dat ‘mens’ heet. In zijn lezing licht Marc De Kesel kraakhelder de basics van de lacaniaanse theorie toe en legt uit hoe die theorie een verrassend scherp licht werpt onze hedendaagse gemediatiseerde, gedigitaliseerde cultuur.

MARC DE KESEL is emeritus hoogleraar van de Radboud Universiteit, Nijmegen. Vanuit filosofisch perspectief  publiceert hij over lacaniaanse theorie, Shoah-receptie, religietheorie en kunst- & cultuurkritiek. Recente publicaties: Het münchhausenparadigma. Waarom Freud en Lacan ertoe doen (Nijmegen: Vantilt, 2019); Ik God & mezelf. Mystiek als deconstructie (Amsterdam: Sjibbolet, 2021); Seks in biopolitieke tijden: levenskunst met Foucault en Lacan (Amsterdam: Boom, 2023); Effacing the Self: Mysticism and the Modern Subject (Albany, NY: SUNY Press, 2023).

Grâce Ndjako

TAAL EN DEKOLONISATIE (NL)

GRÂCE NDJAKO is afgestudeerd in politicologie en PhD-kandidaat aan de Amsterdam School for Cultural Analysis. Ze is gespecialiseerd in dekoloniale en postcoloniale theorie. Grâce zal in haar lezing stilstaan bij de link tussen taal en dekolonisatie en denkers bespreken die deze link legden: Aimé Césaire, Sylvia Wynter en Langston Hughes.

Paul Raekstad

ACTIVIST TACTICS FOR THE CLIMATE CRISIS (ENG)

This talk discusses the social causes of the climate crisis and what activists should do to address it. It begins by exploring how capitalism is driving the ecological crisis and why ruling elites are preventing necessary action on it. To address this, I reconstruct a body used by a stunning range of movements by oppressed and marginalised people worldwide: direct action. I explain what direct action is, how it works, and what the implications of this are for current debates about disruption and escalation campaigns, sabotage, and radical flanks. 

PAUL RAEKSTAD Works on methodological questions in political philosophy and theory (especially realism and utopianism), democracy, future economic institutions, and how to bring them about. He also has particualr interests in critical theory, the history of ideas, Marxism, an anarchism. Among other activities, he is currently teaching a master’s thesis track on alternatives to capitalism for the faculty of political science at the University of Amsterdam.

Gerald Rochelle

THE DENIAL OF THE REALITY OF TIME — FROM THEORY TO EXPERIMENT (ENG)

Our understanding of time can be shown to be in error, and time as we think of it can be rationally defeated. Doing this can be a positive and transitional step as it opens up the possibility of an entirely different way of viewing reality. And experimenting with this can reveal a whole world of experience that puts us in touch with each other in the most exciting way—by tapping into the true universal reality which is love.

GERALD ROCHELLE has a BA (hons) and a PhD in Philosophy as well as a Grad Diploma and MPhil in theology. He has published a number of philosophical texts on time, general philosophy and philosophical biography as well as fictional novels, essays, articles and many book reviews. He has taught aspects of practical philosophy in a variety of environments, conducting sessions and workshops in Europe and the US, and is responsible for the development of the idea of “Philosophy with Strangers”. He is past editor of the journal Practical Philosophy and previous chair of the Society for Philosophy in Practice. He is a trained and registered philosophical counsellor.

Gerrit Schaafsma

A CALL FOR PLANETARY POLITICS (ENG)

Despite the widespread public understanding of the dangers posed by climate change, action taken by political leaders to prevent, or even slow climate change has not been nearly enough to prevent significant planetary warming. In response to this lack of action many groups have turned to civil disobedience as a way of trying to bring about the change necessary to deal with the climate crisis. Civil disobedience can play an important role in imagining a new political order, but also as a form of political education, and a means to build solidarity across social groups in ways that is often difficult in ‘ordinary’ politics. In doing so, it can play a pivotal role in bringing about the moral and political change needed to deal with the climate crisis.

GERRIT SCHAAFSMA holds a PhD in philosophy from the University of Amsterdam. His research is about climate change and civil disobedience with an interest in both the theory and the practice of principled law-breaking. Working in the public philosophy tradition of James Tully, his work is informed by those engaging directly in disobedient actions while also drawing on the academic debates that have shaped public ideas about what civil disobedience is, and of its role in a democratic society. His other research interests include environmental philosophy (especially climate justice), global justice and liberal egalitarian theories of justice. He teaches at Leiden University College.

Tamara Soukotta

(IM)POSSIBLE SPACES FOR RACE IN DUTCH ACADEMIA? (ENG)

“Racism is a slippery subject, one which evades confrontation, yet one which overshadows every aspect of our lives. Racism in especially rampant in places and people that produce knowledge”. These are the words of Chicana feminist Gloria Anzaldua (1990:xix) in her introduction to ‘Making Face, Making Soul: Creative and Critical Perspectives by Feminists of Color’.

In our context of the Netherlands where race and racism is very much present yet strongly denied as Professor Gloria Wekker argued in her work ‘White Innocence’ (2016), starting from my own embodied experience of racism as the racialised other in the Netherlands, I would like to use this opportunity to extend an invitation for us to reflect on (im)possibilities for race in Dutch academia.

TAMARA SOUKOTTA completed her PhD at the International Institute of Social Studies (ISS) of Erasmus University Rotterdam where she conducted a decolonial investigation on religious segregation in Ambon, Indonesia, following the 1999-2004 wars involving Muslim and Christian communities. Tamara is currently as postdoctoral researcher at Radboud University, working on the NWO Project on Race, Equity and Inclusion in Dutch Academia, and a visiting researcher at the ISS.

Josias Tembo

THE PRACTICE OF PHILOSOPHY AND ANTI-RACE DIVERSITY (ENG)

Western philosophy has primarily played a crucial role in masking and degrading the diversity of human experiences and modes of thinking in the formation of racist and sexist modern societies. The histories of racial colonialism and sexism and their postcolonial afterlives demand a practice of philosophy that fundamentally recognizes the diverse pasts that shape our diverse contemporary societies. In this lecture, I reflect on philosophy as a practice of translations and its potential for recognizing and espousing human and gender diversity. I specifically think with the African philosophers Souleymane Bachir Diagne’s notion of philosophy as translation and Frantz Fanon’s idea that “language carries the weight of a civilization”. I aim to gesture toward a way in which philosophy can fundamentally and gradually become representative of our diverse and fundamentally connected histories as we collectively struggle to co-create human worlds that are livable for all.

JOSIAS TEMBO is a critical philosopher of race who is trained in continental and African philosophy. His research is at the intersection of social and political philosophy, epistemology, and philosophical anthropology. His current work in social and political philosophy focuses on the fundamental connections of the categories of race and religion and decolonial and postcolonial theories. Among others, he works with the critical works of Frantz Fanon, Sylvia Wynter, and David Theo Goldberg. Besides research, Tembo finds fulfilment and joy in teaching social and political philosophy of race, which complements his research. His scholarly work is deeply connected to his antiracist practices.

Bart Wallet

Wereldwijd en ook in Nederland wordt een toename van antisemitische incidenten gerapporteerd. Bij grote crises circuleren al snel anti-joodse complottheorieën en als het conflict in het Midden-Oosten oplaait, neemt ook de zichtbaarheid van antisemitisme toe. Maar wat is nu precies antisemitisme? Waar komt het vandaan, welke bronnen heeft het? Welke rol speelt het nu in onze samenleving? En hoe verhoudt het zich precies tot antizionisme en Israëlkritiek? In deze lezing gaan we op zoek naar een historisch geïnformeerde manier om zinvol over contemporain antisemitisme te spreken.

BART WALLET is hoogleraar Joodse studies: vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Naast zijn werk aan de UvA is Wallet redacteur bij verschillende wetenschappelijke tijdschriften en bekleedt hij verschillende bestuurs- en adviesfuncties buiten de universiteit.

Veerle van Wijngaarden

SEKSUALITEIT EN SUBJECTIVITEIT

Wie aantrekkelijk wordt gevonden en wie niet, en wie als seksueel subject erkend wordt en wie niet, is deels gevormd door sociale normen gerelateerd aan onderdrukking, zoals racisme, seksisme, klasse, validisme en transfobie. We zien de afgelopen jaren daarom steeds vaker oproepen voor seksuele erkenning, van body positivity campagnes tot inclusieve erotica. Anderzijds wordt seksuele erkenning soms juist ook opgevat als de over-seksualisering en objectificering van onderdrukte groepen. Seksuele erkenning is dus ambivalent: mensen worden subject via seksualiteit, maar die seksuele subjectiviteit is ook een onderwerping aan macht. In deze lezing bespreek ik deze ambivalentie van erkenning, waarom seksuele subjectiviteit nooit volledig erkend kan worden en kijk ik naar de mogelijkheden voor emancipatoire vormen van seksuele subjectiviteit.

VEERLE VAN WIJNGAARDEN is PhD-kandidaat bij de Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA), waar ze onderzoek doet naar de sociale constitutie van verlangen en de mogelijkheid en/of wenselijkheid om (seksuele) verlangens politiek te veranderen. Daarnaast is ze docent politieke & sociale filosofie en ethiek aan de Universiteit van Amsterdam.

Traplezingen

Iris Luden

IRIS LUDEN is a recent MSc graduate in Logic from the University of Amsterdam, Iris has not only taught programming there but also published significant work on the temporal dynamics of large language models.

Atul Suri met Emiel Sanders

THE PHENOMENOLOGY OF MOVEMENT (ENG)

Everything moves, from atoms to raindrops to galaxies. For science, movement is the displacement of x relative to y. When I move my body, I do not displace relative to myself, and yet I feel myself moving. The body lives its movements from within. They are not merely displacements, but express an intention, a feeling. For us who live, movement is meaningful. Moving lips may express love, moving pictures a story, moving air a thought. Science measures and formalizes movement, whereas phenomenology meditates upon its experience, and performance art brings it to life. Join us, a philosopher and a mime, to explore the expressive power of living movement.

THEATER

Noah de Nooij en Jonathan Zeebregts

KNALGEEL (NL)

Alles staat als een huis. Nu moeten twee studenten thuiskomen. Maar hoe kom je thuis als alles al staat als een huis? Noah de Nooij en Jonathan Zeebregts hopen op antwoorden en anders worden ze graag thuisgebracht.

NOAH DE NOOIJ EN JONATHAN ZEEBREGTS zijn klasgenoten op de acteursopleiding op de HKU. Ze hebben elkaar zowel in het spelen als het theatermaken gevonden en zetten nu de stap om voor het eerst samen buiten de bekende schoolse muren te treden met hun eigen werk: Knalgeel.

David Roos

PYGMALION (NL)

Anne Carson omschreef verlangen als een driehoek. Ik, de ander en ik zonder de ander. Elk verlangen is gemis. En mijn gemis ben ik. Pygmalion gaat over onmogelijk verlangen. En concreter, verlangen naar abstractie: naar schoonheid, goedheid en andere abstracties die sinds Plato bepalen wat we willen. Vertrekkend vanuit de mythe van een beeldhouwer die smoorverliefd wordt op een standbeeld dat hij zelf gemaakt heeft, onderzoekt theatermaker David Roos zijn eigen verlangen naar absolute zuiverheid. De grootsheid van een symfonie, het witte marmer van de beeldhouwkunst, de filters van een Tinderfoto:
achter alle schoonheid ligt een mythisch gemis, en duistere verlangens. Pygmalion is een muzikale en talige soloperformance die zich bevindt tussen liefde en lust, tussen kunst en porno, tussen ons en ons verlangen. Over een eerdere presentatie schreef de Theaterkrant: “Met de muziek van Beethoven als tegenspeler bevraagt Roos thema’s als schoonheid en seksualiteit in een overweldigende, dynamische en zeer muzikale lecture-performance waarin muziek en tekst compleet samenvallen. Pygmalion is ook een diepzinnige verhandeling over eenzaamheid en kunstenaarschap.” Speciaal voor Wijsgerig Festival DRIFT speelt David een preview van deze monoloog, die in september 2024 in Frascati in première gaat.

Credits Concept, tekst en spel: David Roos
Begeleiding: Vincent van den Berg
Dramaturgisch advies: Doris de Vries
Schrijfcoaching: Karolien De Bleser
Techniek en lichtontwerp: Bogi Bakker
Met dank aan: KWP Kunstenwerkplaats, Frascati Producties, BAC ART LAB en Theaterbroedplaats De Sloot

DAVID ROOS (Amsterdam, 2000) studeerde in 2022 als acteur af aan de Toneelacademie Maastricht. Sindsdien woont hij in Brussel en studeert hij filosofie aan de KU Leuven. Met gezelschappen als Internationaal Theater Amsterdam, Ontroerend Goed en de Toneelmakerij speelde hij onder meer op het Festival d’Avignon en het Edinburgh Fringe. Daarnaast is hij lid van het Amsterdamse collectief Schwung en maakt hij solowerk. Zijn voorstellingen zijn talig en filosofisch. Puttend uit de literaire en artistieke canon verbindt en deconstrueert hij klassieke bronnen tot een persoonlijk en eigentijds verhaal. In een transparante stijl – en met zo min mogelijk techniek – streeft hij naar een transcenderende theatrale ervaring. Thema’s die daarbij terugkeren zijn taal en betekenis, schijn en werkelijkheid, en (groeps)identiteit. Altijd is hij op zoek naar een radicaal bevragen van de eigen zekerheid.

Wolf & Paul

WOLF & PAUL zijn een performatief theater duo uit Amsterdam. W&P is een absurdistisch stoofpotje, met een IN YOUR FACE sausje. Bewapend met een bestek aan kostuums, zijn wij niet bescheiden om toe te happen. Desondanks zit er onder deze uiterlijke vertoning twee lieve jongens met zachte hartjes. Als de foie gras van de straat, staan wij een ieder met vermaak paraat. Wolf & Paul zullen jullie tijdens DRIFT over het hele terrein verrassen met hun performances.

BEELD

Jessica Kuhn

Siri once shared one of her random wisdoms “Humans have religion. I only have silicone.” The world we live in is absurd. This encompassing thought guides Jessica Kuhn in her making. When placing a hidden artwork at the Modern Museum of Art or un/covering her Vermeer painting in front of the Rijksmuseum in Amsterdam. The artist was born in Germany in the year 2000, her Chinese star sign is a metal dragon and she has lived in Amsterdam since 2018. Her work encompasses a wide variety of mediums, mostly confined by a concept, often it is public perception and sometimes it is oil paint. She sees humor and positivity as a strategy of nonviolent resistance in a world that is seemingly becoming more serious day by day. Currently she is inspired by fellow artists Adam Curtis and Maurizio Cattelan and is occupied with cracking the code. Jessica will use public contributions to create a work of art during DRIFT

Kamiel Wever

Portrettekenaar, theater performer en documentair filmmaker.

Permanent is Kamiel op zoek naar oprechtheid. De verhalen die hij wil vertellen zijn de verhalen in hem die onaangeraakt zijn. Een gevoel of gedachte, een verhaal of situatie. Als tekenaar maakt hij expressieve portrettekeningen, een reflectie van zijn belevingswereld en emoties die hij ziet. Met een achtergrond in film en fotografie focust hij zich op experimentele en documentaire projecten. Ook in zijn werk als theatermaker en performer ligt zijn focus op diezelfde echtheid. De verhalen die hem bezighouden zijn die van, tussen, en over hem en de mensen om hem heen. Kamiel zal tijdens DRIFT live tekeningen maken.

Gerealiseerde projecten:

-Iwan (2020), korte documentaire

-Maud en Babs (2023) TV serie, artwork/portretten

-What’s Eating You (2024), Toneelmakerij

WOORD

Maxine van Veelen

Maxine van Veelen (Amsterdam, 2000) schrijft poëzie, proza, essays en recensies. Ze behaalde een bachelordiploma geesteswetenschappen aan het Amsterdam University College en studeert Grieks en Latijn aan de Universiteit van Amsterdam. Werk van haar verscheen in de Volkskrant, Poëziekrant en Kluger Hans. Maxine zal tijdens DRIFT eigen werk voordragen.

MUZIEK

De Beatzers

Improv Ska-band bestaande uit bewoners van de  ADM-gemeenschap. De Beatzers zullen het feest aftrappen.

Chrysalis

CHRYSALIS is een vijfkoppige experimentele rockband uit Amsterdam. Ze bieden psychedelische soundscapes, potente punktunes, en spacey melodieën aan. Kom lekker keten, huilen, en vergeet niet je dansschoenen mee te nemen! Het zal een unieke ervaring zijn om in te ontsnappen.

SNACKBAR

Amsterdams punk-kwartet SNACKBAR combineert rauwe garagepunk met uit het leven gegrepen Nederlandse teksten, tot korte en luide nummers. Ze noemen het zelf hap-slik-wegpunk, fastfood voor de oren met hier en daar een hint van hardcore. De teksten die ze schrijven zijn humoristisch, hard en eerlijk met als grootste bron van inspiratie programma’s van Villa Achterwerk en de TL verlichtte buurtsnackbar.

DJ Heetebrij

DJ HEETEBRIJ, een grensverleggende geluidspionier, omarmt in haar artistieke queeste het sublieme samenspel van klank en ziel. In haar beats klinkt de onvermijdelijke herhaling van het bestaan, een constante stroom van verandering en continuïteit. Door haar melodieën worden we herinnerd aan onze oorspronkelijke staat van onschuldige nieuwsgierigheid, waar elk geluid een bron van verbazing is. Deze transcendentale reis leidt gegarandeerd tot bevrijding van aardse zorgen, en dompelt ons onder in de tijdloze betovering van melodie. Voor DJ Heetebrij is muziek niet alleen een kunstvorm, maar een spirituele roeping ter verlichting van de ziel.

Kendu Bari

Amsterdam-based DJ/producer Kendu Bari creates club music without relying on traditional instruments or familiar song structures. He combines fast-paced and bassheavy rhythms with experimental textures to create powerful yet intricate club tools. Behind the decks, Kendu plays many different styles to spice things up. He can shift from brain-melting breakbeat to pumping techno and shadowy dub in just a matter of seconds, creating an exciting and unpredictable ride. Kendu also co-runs Sann Odea with DJ/
producer Yb3L, an experimental electronic label established as a platform for new artists and talents in Amsterdam. Kendu Bari will end the evening.

Houd deze website of Instagram in de gaten voor updates!