Genesis
In den beginne schiep De Filosoof Haar hemel en aarde. De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de geest, gevuld met de Ideeën van De Filosoof, zweefde over de wateren.

En De Filosoof zei: 'Er moet een uitspansel zijn tussen de Ideeën, een afscheiding tussen de ene Idee en de andere.' En De Filosoof maakte het uitspansel; Zij scheidde de Leerling van de Meester, de Wetenschap van de Kunsten, de Publicaties van de Literatuur, het Echte van het Pseudo. Zo gebeurde het. Het uitspansel noemde De Filosoof grens. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de eerste gedachte.

Toen zei De Filosoof: 'Er moet Verlichting zijn!' En er was Verlichting. En De Filosoof zag dat de Verlichting goed was. De Filosoof scheidde het Verlichtte van de duisternis; het Licht noemde Zij Kant, Locke en de Franse Philosophes, de duisternis noemde Zij Kritische Theorie. De wereld verviel in dialectiek. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de tweede gedachte.

En De Filosoof zei: ‘De Ideeën moeten naar één plaats samenvloeien.’ En de samengevloeide Ideeën noemde Zij De Academie. En De Filosoof zag dat het goed was. En De Filosoof zei: 'Het land moet zich tooien met jong gras, zaadvormend gewas en vruchtbomen die ieder naar zijn soort hun vruchten dragen, met zaden der kennis erin.' Zo gebeurde het. En uit het land schoten boeken en geschriften, in allerlei soorten. En De Filosoof zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de derde gedachte.

En De Filosoof zei: ‘Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen scheiden; zij moeten als tekens dienen. De Filosoof maakte de Avondster en de Ochtendster, en gaf ze een plaats aan het hemelgewelf, om de aarde in verwarring te storten. Is de Avondster de Ochtendster? Is de dag de nacht? Zo schiep De Filosoof de paradox. En De Filosoof zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de vierde gedachte.

En De Filosoof zei: 'Nu gaan Wij de leerling maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; zij zal heersen over de Ideeën. De wereld moet wemelen van tabula rasa.' Toen schiep De Filosoof de leken, soort na soort. En De Filosoof zag dat het goed was. De Filosoof zegende ze en Zij sprak: 'Wees vruchtbaar; bevolk de Ideeënwereld en onderwerp haar; heers over de woorden en de zinnen, het goede en het kwade, het ontologische en het epistemologische, de droom en de werkelijkheid, de illusie en de realiteit, en laat uw gedachten talrijk worden.' Het werd avond en het werd ochtend; dat was de vijfde gedachte.

En De Filosoof zei: 'Hierbij geef Ik al het kenbare; het zal jullie tot voedsel dienen.' Zo gebeurde het. De Filosoof bekeek alles wat Zij gemaakt had, en Zij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de zesde gedachte.

Zo werden haar hemel en aarde voltooid, en alles waarmee ze toegerust zijn. In de zevende gedachte bracht De Filosoof het werk dat Zij verricht had tot voltooiing en rustte. De Filosoof zegende de zevende gedachte en maakte haar heilig. Vanuit Haar Ivoren Toren keek zij uit over het landschap dat Zij geschapen had. Met haar pilaren en scholen, haar bubbels en hiërarchieën. De Filosoof keek uit over Haar landschap en zag dat het goed begrensd was.

Laat DRIFT u meenemen op een avond voorbij de grens.

Info volgt

Sinds 2006 zet een groep filosofiestudenten van de Universiteit van Amsterdam zich jaarlijks in om Wijsgerig Festival DRIFT te organiseren. De oprichting van DRIFT kwam voort uit onvrede over de kwaliteit van het aanbod van wijsgerige festivals, en de liefde voor de wijsbegeerte en de wens om deze liefde met anderen te delen.

DRIFT wil hoogstaande academische filosofie toegankelijk maken voor zoveel mogelijk geïnteresseerden. Door wijsgerige academici uit binnen- en buitenland een podium te bieden is DRIFT een platform dat de huidige ontwikkelingen binnen de filosofie weergeeft. Bezoekers worden uitgenodigd om kennis te maken met theorieën en denkers waar zij anders wellicht niet snel mee in aanraking zouden komen. DRIFT vormt een unieke combinatie van filosofie en cultuur. Doordat zowel lezingen en debatten als poëzie, proza, muziek, theater en beeldende kunst worden geprogrammeerd, ontstaat er een wisselwerking tussen de filosofische theorieën en de kunstzinnige uitingen waardoor de randen van de filosofie worden opgezocht.

Gerenommeerde namen gaan in debat met jong aanstormend talent. Er bestaat ruimte voor complexe, specialistische en diepgravende filosofische theorieën, maar ook voor gesprekken in de wandelgangen en aan het eind van de avond een toevlucht op de dansvloer. Ieder jaar worden filosofiestudenten uitgenodigd om als trapsprekers hun visie op de wereld en het huidige filosofische klimaat te laten zien. Wijsgerig festival DRIFT verbindt kwalitatief hoogstaande lezingen met een veelheid van kunsten. De bezoeker wordt heen en weer geslingerd tussen theorieën, gesprekken, kunsten en indrukken, om driftig van nieuwe ideeën weer huiswaarts te keren.

Collectief

Lotus Friede

Lisa Brouwer

Petra Boevé​

Sabine Perigault

Quinten Torre

Contact

Stichting Wijsgerig Festival DRIFT

Oude Turfmarkt 143, kamer 1.14

1012 GC Amsterdam

NL08 INGB 0006 0582 05

t.n.v. Stichting Wijsgerig Festival DRIFT

E-mail: festivaldrift@gmail.com

Fondsen & Sponsoren

Departement Wijsbegeerte

Tsjechisch Centrum

Wijsgerig Festival DRIFT 2020 | 24 april 19:00 | 't Zonnehuis (Zonneplein 30, 1033 EK Amsterdam)