Overstag gaan is een manoeuvre in de scheepvaart waarbij het voorsteven van de zeilboot door de wind gaat, en op de andere zijde komt te liggen. Zodra het roer in één keer wordt omgegooid, valt de wind in de andere kant van de zeilen. Wie overstag gaat, verandert dus van koers.

DRIFT gaat dit jaar overstag. Dit betekent dat we door de wind zullen gaan en het roer moeten omgooien. We stellen ons dit jaar op als nieuwsgierige passagiers die over de reling van de achtersteven van ons schip kijken. ‘Wat is de koers van DRIFT?’, met deze vraag staat het collectief voor een flinke uitdaging. We gaan op zoek naar wat het verlangen naar een koersverandering betekent, en zullen ons richten op het onderwerp beweging.

Je hoeft maar lang genoeg stil te zitten om te merken dat alles om je heen beweegt. Vanuit deze veranderlijkheid der dingen besloot Aristoteles een eerste Onbewogen Beweger aan te nemen, die onveranderlijk en eeuwig is. Dit bestaan brengt de eeuwigheid der beweging met zich mee. Wanneer we in zee gaan met deze filosofische traditie, kunnen we niet om het begrip beweging heen: dit lijkt door te sluimeren in niet alleen de westerse wijsbegeerte maar ook in de moderne wetenschap. Er is altijd beweging geweest en er zal altijd beweging zijn.

De vragen die boven water komen is of we al voorbij zijn aan de aristotelische opvattingen en hoe vandaag de dag beweging ontstaat en doorgegeven wordt. Wat ons opviel is dat het onbeweegbare niet echt meer iets is wat alleen de Onbewogen Beweger lijkt te bezitten. Verandering doet zich in de verbeelding namelijk vaak voor als onmogelijk vanwege de bewegingloosheid van dat wat al gegeven is. Zo lijkt de meedogenloze logica van kapitaalaccumulatie niet onderhevig aan beweging, en lijkt er, wanneer er behoefte is aan systeemverandering, niets te gebeuren. We stuiten hier dus op een probleem: enerzijds ervaren we continu beweging, maar anderzijds lopen we tegen het onbeweegbare aan.

 Wanneer we spreken over het veranderen van de maatschappij, lijken we als individu gebonden aan geringe grenzen. Wat wij willen is die grenzen in beweging brengen, zodat we deze kunnen verleggen. DRIFT zoekt dit jaar de grenzen op van theorie, en ontbloot de praxis die eraan ten grondslag ligt. DRIFT stelt zich dit jaar op als een bewogen beweger. Het is tijd dat het schijnbare onbeweegbare in beweging gezet gaat worden. Daarbij is de inhoud van de lezingen altijd gericht op de vraag: waar kan theorie wel verandering bewerkstelligen? Laten we duiken in verzet: doe mee aan de beweging tegen het onbeweegbare.